Express Elixir - Natychmiast przelewasz, Natychmiast odbierasz.
 • Przelewy Express Elixir już dostępne w Banku Spółdzielczym w Nowym Tomyślu.
 • Jest to pierwszy w Polsce i drugi w Europie profesjonalny system rozliczeniowy, umożliwiający bezpośrednią realizację przelewów.
 • Aby wykonać natychmiastową płatność należy w polu „Typ przelewu” wybrać „Express Elixir”

Nowe logowanie, nowe zabezpieczenia – dyrektywa PSD2.
 • Z dniem 14.09.2019 r., ze względu na wymogi dyrektywy unijnej PSD2 w systemie eBankNet zostanie włączone silne uwierzytelnianie. W związku z powyższym podczas logowania do systemu, oprócz loginu i hasła będzie wymagane podanie dodatkowego hasła SMS. Jednocześnie informujemy, że w dniu 13.09.2019 r. nastąpi zmiana sposobu autoryzacji przelewów z haseł jednorazowych na hasła SMS.

  W przypadku pytań prosimy o kontakt z Bankiem po numerami telefonów: +48 61 44 21 759, +48 61 44 21 760, +48 61 44 21 761.
Komunikat o transakcjach hazardowych w Internecie
 • Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu informuje, że zgodnie z art. 29a Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz.471) zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty nieposiadające wymaganego ustawą zezwolenia. W związku z powyższym niedozwolone jest wykorzystywanie usług płatniczych oferowanych przez bank do dokonywania transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych niezgodnie z w/w Ustawą.

Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj